Het Rivierenlandschap

De omgeving van Ravenswaaij wordt bepaald door de aanwezig-heid van zowel de Lek met haar prachtige uiterwaarden als de meanderende Linge. Een echt Nederlands rivierenlandschap.

De aanwezigheid  van de rivieren is ook merkbaar binnendijks. Op hooggelegen plekken, de oeverwallen, zijn gezellige "steden"  zoals Buren en Culemborg en vele mooie kleine dorpen ontstaan. Het karakteristieke Betuwse landschap met fruitbomen ligt bij deze dorpen op de vruchtbare en relatief droge oeverwallen.

Tussen de beide rivieren liggen de komgronden. Het is hier vooral veeteelt dat het gezicht van het landschap bepaald.  Dit landschap wordt onderbroken door mooie landgoederen die uitnodigen om te voet of per fiets te worden ontdekt. 

 

 

Hof 'Op de Oeverwal' - Donkerstraat 18 - 4119 LZ Ravenswaaij - Nederland